nov 092013
 

Najopustenejšie miesto na svete je ľudské srdce, v ktorom chýba láska.

Pridaj komentár

Staršie príspevky:
Milovať a dávať

Môžeš dávať bez lásky, ale nemôžeš milovať bez dávania. Ami Carmicheal

Zavrieť