Staršie príspevky:
Najstaršia báseň o láske

Najstaršia zachovaná báseň o láske je napísaná na hlinenej tabuľke z čias Sumerov, vznikla okolo roku 3500 p.n.l.. Bola nazvaná...

Zavrieť