Staršie príspevky:
Urobte si kroniku

Povedzte vašej priateľke, že chcete urobiť kroniku, do ktorej budete postupne zaznamenávať všetky vaše spoločné zážitky od začiatku až do...

Zavrieť