Staršie príspevky:
Dar človeku

Pravá láska je dar, ktorý Boh daroval osamelému človeku dole na zemi. Sir Walter Scott

Zavrieť