Staršie príspevky:
Poď žiť do môjho srdca

Poď žiť do môjho srdca a neplať žiadny nájom. Samuel Lover

Zavrieť