Staršie príspevky:
Najopustenejšie miesto

Najopustenejšie miesto na svete je ľudské srdce, v ktorom chýba láska.

Zavrieť