Staršie príspevky:
Úsmev je začiatok lásky

Stretávajme vždy jeden druhého s úsmevom, lebo úsmev je začiatok lásky. Matka Tereza

Zavrieť